"Migrän" var hjärnblödning

En läkare vid Östra Sjukhuset på Sahlgrenska i Göteborg får en varning för att ha misstagit en patients hjärnblödning för migrän.

Patienten dog av hjärnblödningen kort därpå. Enligt Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd, HSAN, har läkaren brustit i utredningen och förtjänar därför en erinran.