Handelshögskolan får jättebidrag

Handelshögskolan i Göteborg får nu 50 miljoner kronor i bidrag från flera olika företag och stiftelser. Bidragen gör att Handels kan knyta ett tjugotal internationellt kända professorer till skolan.

- Detta betyder väldigt mycket för våra möjligheter att fortsätta utvecklas på den internationella scenen och förse samhället med forskning av hög kvalitet och internationellt kompetent framtida arbetskraft, säger Rolf Wolff, rektor på Handelshögskolan, i ett pressmeddelande.

Bidragen kommer från AB SKF, AB Volvo, Carl Bennet AB, Elanders AB, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, samt Stena AB.