Asken dör av obotlig sjuka

Askskottsjukan - den fruktade svampsjukdom som drabbar och dödar askar - blir ett allt större problem för skogsägarna. I dag finns ingen bot och värdefull lövskog dör.

Pia Barklund är skogspatolog hos SLU i Uppsala och vet hur illa det står till i Skaraborg just nu.

– Vi har en sjukdom som sprider sig kraftigt. Här på Billingen har nästan alla träd dött, säger hon.

I hela södra och mellersta delen av Sverige finns nu askskottsjukan. I Skaraborg kan man i lövskogarna på Billingen och på Kinnekulle se angripna askar, både unga och äldre träd, som skiljer ut sej i skogen med sina mer eller mindre kala grenar.

Ingen bot finns i dag
De sjuka träden skjuter nya skott i ett försök att överleva, men träden dör inom ett par år. I dag finns inget att göra åt trädsjukdomen och skogspatolog Pia Barklund har ingen tröst att ge skogsägarna.

– Jag brukar inte överdriva, men i det här fallet kan vi bara konstatera att träden dör.

Per Matteusson, som är skogvaktare på Kinnekulle, har märkt av trädsjukdomen i de marker där han arbetar.

– Det är många askar som håller på att dö. Vi pratar mycket om det här, det är ett stort problem.

Avverkning lösningen
På Kinnekulle innebär askskottsjukan att en del träd måste avverkas betydligt tidigare än planerat, vilket i sin tur kan leda till att skogsägaren får sämre betalt. Men Per Matteusson är trots allt ganska positiv.

– Jag tror på framtiden ändå. Vi får satsa på andra trädslag.

Pia Barklund målar dock upp en mycket dyster framtid för asken.

– Just nu avråder vi ju från att plantera ask över huvud taget. Artdatabanken, där de håller på med rödlistning, de säger att asken eventuellt kan bli rödlistad.

Jenny Josefsson
jenny.josefsson@sr.se