Linköping

Ingen stoppade mobbningen

Linköpings kommun har anmälts till diskrimineringsombudsmannen, DO, för att man inte hjälpt en elev som utsatts för allvarlig mobbning under sin högstadietid.

Flickan, som i år fyller sjutton, ska ha trakasserats både under skoltid och på fritiden utan att vare sig hennes lärare eller rektorn ingrep.

DO vill nu ha svar på vad kommunen gjort för att hjälpa flickan och om myndigheten kommer fram till att något fel begåtts riskerar kommunen att få betala skadestånd.