Ändrad gymnasieintagning?

Skolverket vill att reglerna för gymnasieintagning ändras. Dagens regler infördes för tre år sen, och har fler nackdelar än fördelar anser Skolverket.
Men verket har inga förslag ännu om hur intagningsreglerna ska förändras. Nu måste de elever som söker till gymnasiets nationella program ha minst betyget Godkänd i ämnena svenska, engelska och matematik. Systemet har fått kritik, bland annat för att en del skolor koncentrerat sig på att få eleverna godkända i de tre ämnena, och att andra ämnen därmed blivit lidande.