Boltes topp 5 skäl att inte rösta

Onsdag 3 juni 2009
Det är för mycket Eu-valslobbying i media tyckte Maria som tröttnat på alla ständiga uppmaningar att gå och rösta och gav Fredrik i uppdrag att presentera fem bra argument till varför vi inte ska behöva bry oss om eu-valet på söndag.