ESKILSTUNA

Strid om husbygge i Eskilstuna

Regeringen ska avgöra om Eskilstuna kommun gjorde rätt eller fel som godkände en detaljplan för att bana väg för bygge av två höghus i området nära naturreservatet Kronskogen, mellan Tunavallen och Rekarnegymnasiet.

Sedan länsstyrelsen godkänt kommunens beslut har ett 20-tal privatpersoner i närheten gått samman och överklagat fallet till Regeringen. De anser att beslutet gått till på fel sätt och att kommuenn inte följt lagen i det aktuella fallet. De menar att kommunen genom beslutet bidrar till att viktig skog skövlas och att miljön för de som bor i området påverkats mycket negativt.