I dag kommer beslutet om slutförvaret

Klockan 13.30 i dag meddelar Svensk kärnbränslehantering (SKB) i vilken kommun det svenska kärnavfallet ska placeras.

Det handlar om cirka 12 000 ton utbränt högaktivt kärnbränsle, som ska förvaras på 500 meters djup i urberget, oåtkomligt för människor, djur och natur i 100 000 år.

SKB:s utredning av var kärnavfallet ska placeras har pågått i 30 år.

Den kommun som får slutförvaret får ta hand om ett av de största industriprojekten i Sverige på senare år, en investering på 20 miljarder kronor

Oskarshamn och Östhammar träffade i oktober i fjol ett avtal med SKB, där den kommun som "förlorar" kampen om slutförvaret garanteras 1,5 miljarder kronor i satsningar på infrastruktur, industriutveckling, utbildning och forskning 10-15 år framåt.

Slutförvaret beräknas vara färdigbyggt omkring år 2020.