Företag vill ha kameraövervakning

Alltfler företag på Gotland ansöker om tillstånd till allmän kameraövervakning. Ett av Gotlands största turistmål, Kneippbyn söder om Visby, vill att verksamheten kameraövervakas på vissa ställen - bland annat receptionen, souvenirbutiken och vid entrén.

Ändamålet är att både besökare och personal skall känna sig trygga i området där det rör sig mycket folk under både dagar och kvällar. På området finns också en bankomat.

Ansökan går nu på remiss från länsstyrelsen till kommunen