FLEN

Långdragen tvist avgjord

Efter fyra års processande har ett elektronikföretag i Flen fått rätt mot ett företag i Linköping som det haft en konflikt med.

Flensföretaget skickade efter varor från Linköpingsföretaget mot förskottsbetalning, men gick sedan i konkurs. De hann aldrig få varorna innan konkursen.

Men när de ville ha tillbaka pengarna de lagt ut för varorna vägrade Linköpingsföretaget betala tillbaka. Flensföretaget hade nämligen sedan tidigare en skuld till Linköpingsföretaget.

Linköpingsföretaget tyckte att de kunde kvitta förskottsbetalningen mot den gamla skulden. Både tingsrätten och hovrätten gav Linköpingsföretaget rätt.

Men Högsta domstolen anser att en skuld inte får kvittas mot pengar som man lägger ut för varor.

Högsta domstolen dömer Linköpingsföretaget att betala drygt 200 000 kronor till det konkursade företaget i Flen.