Säker cykling på väg 149

Efter många och långa turer de senaste åren så kommer Vägverket Region Stockholm - dit Gotland hör - med en arbetsplan för hur gång- och cykelvägen längs väg 149 och norrut skall genomföras.

Arbetsplanen skickas nu till Vägverket centralt för ett godkännande.

Utbyggnaden gäller i första hand sträckan Visby norrut mot Nyhamn i Lummelunda. Bilvägen där är för trång och en gång och cykelväg skall därför byggas, till största delen på västra sidan om huvudvägen.

Miljökonsekvensbeskrivningen är godkänd och vid sträckningen förbi Natura 2000-området Brucebo naturreservat kommer vägen att gå i den befintliga vägrenen för att minimera intrånget.