Risker även med mager fisk

Om du äter fisk med låga mängder miljögift vid många tillfällen så riskerar kroppen att ta upp och lagra höga halter av giftet. Det visar en undersökning som arbets- och miljömedicin i Linköping gjort. Biologen Ingela Helmfrid är en av dem som ligger bakom studien.

3000 kvinnor i åldrarna 15 till 45 år som bor kring Vättern, Vänern, småländska höglandet och Gävleborgskusten har svarat på frågor om sin fiskkonsumtion. Av dem som åt fisk flera gånger i veckan valdes 130 stycken ut för provtagning av blod och analyser av hårstrån. De som åt stora mängder fisk hade, inte helt oväntat, höga halter av organiska miljögifter som PCB i kroppen, även halten av kvicksilver var höga. Men det anmärkningsvärda var att även de som äter mager fisk som inte innehåller lika höga halter av miljögifter som fetfisk ändå hade relativt höga halter av miljögifter kroppen, om än inte lika höga.
Samtidigt visar analyserna att de som äter mycket fisk har en högre andel nyttiga omega 3 fettsyror i kroppen. Ingela Helmfrid på Arbets och miljömedicin i Linköping menar att det är en anledning till att fortsätta äta mycket fisk, trots riskerna.
Det är något som småbarnsmamman Ingeborg Tormalm i Norrköping kommer att göra, även om kostråden för gravida och ammande kvinnor så småningom kan komma att ändras.