Varberg

Dryga avgifter för olovligt bygge

En husägare i Bua riskerar att få betala upp till 80 000 kronor i månaden för att på flera sätt ha brutit mot bestämmelserna om strandskydd. Inom tre månader ska fastighetsägaren ha återställt området närmast havet.

Länsstyrelsen konstaterar att en carport har byggts både högre och större än bygglovet anger. Vidare har ägaren både sprängt och röjt för att bredda infartsvägen och även satt upp lyktstolpar och grindstolpar. Likaså har gräsmattor, kantstenar och trädgårdsväxter placerats i strandskyddsområdet. Dessutom har en uppställningsplats skapats närmast stranden med hjälp av överskottsmassor.

Länsstyrelsen vill ge ägaren tre månader på sig att ta bort allt  utom närmast bostadshuset  så att det blir tydligt att allmänheten får vistas i området. Annars föreslås ägaren få betala 50 000 kronor för varje månad som den för stora carporten står kvar, och ytterligare 10 000 kronor i månaden för var och en av de andra saker som inte har ordnats upp.