Norra Ulvön exploateras

Nu ska en översiktsplan för Norra Ulvön tas fram för att klara ut hur den fortsatta utvecklingen ska ske, det beslutade Örnsköldsviks kommunstyrelse igår.

Arbetet inleds med ett samrådsmöte, där allmänhet och myndigheter får möjlighet att framföra synpunkter om möjliga bebyggelseområden, mark för turismutveckling, infrastruktur och strandskydd.