Umeå

Teologiutbildning får kritik

Umeå universitets teologiutbildning är en av sju som kritiseras av Högskoleverket. I en granskning som Högskoleverket gjort får flera utbildningar på grundnivå och avancerad nivå kritik. Utbildningarna har ett år på sig att rätta till kvalitetsbristerna. Om det inte görs kan examensrätten dras in.