Örebro

Kritik mot teologiutbildning

Högskoleverket ifrågasätter Örebro teologiska högskolas rätt att utfärda kandidatexamen i teologi.

Högskoleverket anser att lärarna på högskolans saknar kompetens för undervisning om världsreligionerna, förutom kristendomen. Det är särskilt allvarligt med tanke på att högskolan undervisar blivande religionslärare, skriver verket i sitt beslut.

Bristen i lärarkompetens när det gäller världsreligionerna, undantaget kristendom, innebär vidare att perspektiv från andra religioner liksom grundligare studier av icke-kristna religiösa miljöer saknas vid utbildningen.

Örebro teologiska högskola har nu ett år på sig för att rätta till bristerna.

Högskoleverket säger även nej till Örebro teologiska högskolas ansökan om rätt att utfärda magisterexamen i exegetisk teologi/text och tolkning.

Sammanlagt 13 utbildningar utsattes för en fördjupad granskning som en del av den utvärdering av utbildningarnas kvalitet som startades 2008. Sex av dessa utbildningar anses hålla tillräcklig kvalitet men Högskoleverket ifrågasätter rätten att utfärda examen för sju olika utbildningar.