Stora skillnader i barnpsykiatri

Vilken hjälp barn kan få av psykiatrin skiftar stort mellan olika landsting. Det konstaterar Socialstyrelsen som har besökt 70 enheter och granskat nästan 500 patientjournaler inom BUP över hela landet.

Barnens tillgång till hjälp från BUP beror alltså på var i landet de bor.

Ett barn med adhd kan till exempel få vänta allt mellan sex månader och fyra år på att få hjälp. Och det är bara i drygt hälften av de granskade fallen som patienten har fått kontakt med en läkare.

Socialstyrelsen vill inte peka ut några enskilda landsting men menar att det dels behövs fler barnpsykiatriker och dels att verksamheten måste styras upp bättre.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se