Religionsutbildning kritiseras

Utbildningen i religionsvetenskap på Linköpings Universitet har brister. Den kritiken kommer från Högskoleverket, som anser att utbildningen är för fokuserad på kristendomen.

Linköpings Universitet, får tillsammans med sex stycken andra högskoleutbildningar, kritik för att utbildningarna bland annat är för snäva.

"Många av de här utbildningarna har få perspektiv från andra religioner än kristendom", säger universitetskansler Anders Flodström i en kommentar.

Utbildningarna har nu ett år på sig att rätta till kvalitetsbristerna, om det inte görs kan examensrätten dras in.