Kristianstad

Fiskar visar på miljöförstöring

Även låga koncentrationer av välkända miljögifter och industrikemikalier kan ge hormonstörningar hos fiskar. Därför kan fiskarna användas för att mäta halterna av olika ämnen i vattnen.

Genom försök med karpfiskar av arten ruda har kemisten Pär Hallgren på Högskolan i Kristianstad tagit fram nya metoder för att mäta halterna av hormonstörande ämnen i vatten. Fiskarna reagerar på ämnena som kan vara allt från den aktiva substansen i p-piller till olika industrikemikalier.

Pär Hallgren hoppas att hans metoder nu ska hjälpa till att spåra och förhindra spridningen av dessa ämnen.