"Effektiviseringar nödvändiga"

Igår beslutade landstingsstyrelsen om olika åtgärder för att möta lågkonjunkturen. Under de närmaste två åren ska olika effektiviseringar och höjda avgifter spara in 154 miljoner. Landstingsstyrelsens ordförande, Tomas Högström, ser inga konsekvenser med besparingarna.

– Det finns ju mycket som är positivt för en verksamhet att jobba på ett effektivare sätt. Det är en fördel för landstinget också, säger Högström.

Landstingets ambition är att sänka kostnaderna utan uppsägningar. Kan ni garantera det?

– Det är lite väl mycket att säga, men det är utifrån det vi jobbar. Den situation vi befinner oss i är ändå övergående. Det kommer en dag imorgon också.

Ni vill ju satsa på att göra landstinget i Västmanland till ett av de främsta i landet. Hur går det ihop med miljonbesparingar?

– Det är effektiviseringar. Och ett sånt effektiviseringsarbete måste väl alla verksamheter bedriva i den här ekonomiska situationen som vi är i nu.

Blir allting bättre med besparingarna?

– Jag vänder hellre på frågan och säger så här - vidtar vi inte de här åtgärderna så kan vi inte bli bättre.

Vad kommer den här effektiviseringen att innebära för de anställdas arbetsbelastning?

– Det finns ju en oro i alla förändringar som man genomför vilka effekterna blir. Då får vi lyssna av det under arbetets gång.

Audrey Erath
audrey.erath@sr.se