"Politiken måste förankras..."

EU-nämnden är regeringens bollplank med Riksdagen när det gäller EU-politiken. Regeringen måste förankra sin linje i nämnden. Det säger riksdagsledamöterna Krister Hammarbergh (M) och Lars U Granberg (S). Båda försvarar det svenska systemet, som ska garantera att minstrarna för fram Riksdagens ståndpunkt i EU-samarbetet .