Inflationen stiger

Inflationstakten i Sverige ökar och var i april den högsta som uppmätts på närmare sex år.
Statistiska centralbyråns siffror visar att inflationen, alltså prishöjningarna under de senaste tolv månaderna, var 2,8 procent. Från mars till april i år steg konsumentpriserna i genomsnitt med 0,9 procent.