Grannsamverkan skyddar mot brott

Förra året gjordes 26 inbrott i villor och radhus på Gotland, det är ungefär samma siffra som 2007. Lägenhetsinbrotten näst intill fördubblades, från 10 till 19 stycken 2008. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

För att skydda sig mot brott i sommar uppmanar Svenska Stöldskyddsföreningen om att be sina grannar om hjälp. Det kan handla om så enkla saker som att ta in post, klippa gräsmattan och ställa ut soptunnan. Grannsamverkan är den mest effektiva metoden för brottsbekämpning.

Det är också viktigt att se över lås på dörrar och fönster och att inte göra det enkelt för tjuven genom att ha stegar, cyklar och trädgårdsredskap framme.