Lund

Spetsutbildning som går mot strömmen

En tredjedel av skolbänkarna är fortfarande tomma på landets nya spetsutbildningar på gymnasiet. Men Lunds spetsutbildning i historia följer inte trenden i landet med för få sökande.

Lund har två av totalt tio spetsutbildningar i landet. Fysik på Polhemsskolan och historia på Katedralskolan.

Bengt Nilson är lektor i historia på Katedralskolan och han har fler sökande än platser på programmet.
– Vi hade 41 sökande och fick sålla bort elva.

I april var det bara 21 elever som hade sökt det avancerade historieprogrammet där eleverna bland annat får forska på högskolenivå redan på gymnasiet. Men genom en egen hemsida på nätet, öppet hus och utskick till alla elever i västra skåne så har man nu dubblerat antalet sökande.

För spetsutbildningen i fysik på Polhemsskolan har det varit tuffare. Där har man 21 sökande till 30 platser, och det är inte helt säkert att programmet blir av. Trots att elever från hela landet har möjlighet att söka.