Karlstads universitet kritiseras

Det är Högskoleverket som ifrågasätter examensrätter i religionskunskap och teologi för många lärosäten i Sverige, däribland för Karlstads universitet.

I Karlstad gäller det magisterexamen och masterexamen i huvudområdet religionsvetenskap på avancerad nivå. Där är lärarkapacitet och kompetens i religionshistoria otillfredställande.

Kvaliteten i utbildning på forskarnivå i religionsvetenskap ifrågasätts också.

Senast den i juni 2010 vill Högskoleverket ha svar på vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med problemen.

Därefter kommer Högskoleverket att ta ställning till om det finns skäl att upplysa regeringen om brister i utbildningen.