NYKÖPING

Yrkar på vård för mordmisstänkt

Åklagaren vill döma den fembarnspappa i Nyköping som misstänks ha dödat sin hustru i början av mars till rättspsykiatrisk vård. Det framgick när rättegången mot den 63-årige mannen avslutades på onsdagen.

Eftersom läkare konstaterat att mannen är psykiskt sjuk så vill åklagaren att han döms till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Vilken diagnos mannen har vill åklagaren inte gå in på, men han säger att det handlar om vanföreställningar och svartsjukeparanoia.

Åklagaren vill att 63-åringen döms för mord, eftersom han menar att han haft uppsåt att döda kvinnan. Motivet har varit svartsjuka, enligt åklagaren.

– Han har varit svartsjuk och kontrollerande mot offret. Han har haft en rädsla för att bli övergiven, säger åklagaren Erik Svensson.

Dessutom anser Erik Svensson att det finns en rad försvårande omständigheter, som gör att brottet inte kan betraktas som dråp.

-- Bland annat att brottet riktar sig mot en närstående kvinna i det egna hemmet och inte har föregåtts av någon provokation. Hon har varit i en utsatt och skyddslös position utan möjlighet att freda sig, säger han.

– Han försökte inte heller göra några återupplivningsförsök, säger Erik Svensson.

Advokaten vill istället att 63-åringen ska dömas för grovt vållande till annans död, alternativt dråp.

Den 63-årige mannen säger att han inte minns händelsen. Han har tidigare erkänt att han strypt kvinnan, men har efteråt sagt att det bara var en slutsats han drog när han upptäckte att hon var död.

Åklagaren yrkar på att 63-åringen utvisas efter vårdtiden. 63-åringen har inte beviljats svenskt medborgarskap, vilket de övriga familjemedlemmarna fick tidigare i år.

Efter att kvinnan dödades har hennes bror Ahmad Sharafi tagit hand om de fem barnen i familjen. Ahmad Sharafi är den enda anhöriga barnen har kvar i Sverige. Migrationsverket har tidigare beslutat Ahmad Sharafi ska utvisas, men efter uppmärksamhet i media och protester från allmänheten har Migrationsverket bestämt sig för att se över hans fall igen.