Energi från skogen har exploderat

Onsdag 3 juni 2009
Träd idag ger inte bara timmer och massa. För det som förr blev kvar på hyggena som skräp utnyttjas allt mer. Inte minst för att ge energi till värme och el.

Och just energi från skogen blir allt viktigare för skogsägarnas ekonomi.

Enligt Kjell Andersson från Svenska Bioenergiföreningen har därför energi från skogen formligen exploderat: