Patriotiska sånger en fråga om makt

Att dö för sitt land med vapen i hand var kärnan i de patriotiska sånger som för hundrafemtio år sedan sjöngs för full hals i Sverige. Nu har de granskats i en avhandling vid Uppsala universitet.

"Hör oss Svea" som Uppsalakören Allmänna Sången sjöng ännu på 30-talet var en av storfavoriterna i den idag så bortglömda musikgenren patriotiska sånger. För hundrafemtio år sen sjöngs de av studenter runt om i landet, och ända fram till 1950-talet var det vanligt att skolbarn fick lära sig många av de här sångerna utantill.

Historikern Hanna Enefalk har gått igenom drygt 1000 av de patriotiska sångerna och menar att de ger en delvis ny bild av Sverige. Borta är landet lagom. Istället framträder bilden av en krigslängtande nation, där tappra män på 1800-talet sjöng om hur de ville strida och dö för sitt älskade moder Svea. Ett sjungande som egentligen gick ut på att de här unga männen ville skaffa sig inflytande i dåtidens politik, berättar Hanna Enefalk.

– Det man säger är att man hyllar kungen och är beredd att kämpa. Och den som är beredd att kämpa för sitt land är ju också på något vis värd att ta del i rikets styrelse.

Hör mer om de patriotiska sångerna i .

Tobias Svanelid
tobias@prata.nu