All sjukvårdsverksamhet ska spara

Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om att minska kostnaden med minst 400 miljoner kronor har tagits av landstingsfullmäktige. De närmsta två åren har all verksamhet inom sjukvården fått ett krav på sig att rationalisera och effektivisera, och på så sätt minska utgifterna med 6 procent.  Och det är landstingsdirektören Sofie Edberg som ska se till att sjukvården klarar det.

Sofie Edberg är väldigt bekymrad över landstingets ekonomiska situation. Så stora förändringar kommer att märkas säger hon.

--Det kommer att påverka tillgänglighet, det kommer att påverka tid till patient, vi kommer att behöva förändra rutiner. Vi kommer att sluta göra vissa saker och det kommer att märkas. Dialogen är viktig att vi tillsammans kan komma fram till vad priset får bli, det säger Sofie Edberg.

Vad får priset bli?

Den frågan hänger som i luften och Socialdemokraten Levi Bergström säger att skatten kan komma att höjas om konsekveneserna blir för stora, men det blir i så fall en valfråga nästa år. Vänsterpartiet hade velat höja skatten med 55 öre redan nästa år och få in 237 miljoner kronor.

Sofie Edberg utesluter inte varsel. Färre anställda blir det iallafall när inte vikariat tillsätts och färre vårdplatser, mellan 18 och 25 kan det bli enligt Levi Bergström.

För att använda sjukvårdens resurser bättre vill majoriteten att de nu utreds vad som ska göras på länets tre sjukhus. Det som i landstingspalnen handlar om strukturförändringar. Det handlar inte om att lägga ned verksamhet säger Levi Bergström, snarare är det placeringen av verksamhet som ska ses över.

För att spara och effektivisera verksamheten har fullmäktige fattat beslut om att schemalägga läkare under jour och beredskap. Här ser landstingspolitikerna Pia Risan (V) stora fördelar

--När man nu schemalägger läkare så måste man kunna lägga ut så att de är även är i Lycksele och Skellefteå. Till exempel geriatriker som vi har brist på i Skellefteå. De får komma dit och stanna flera dagar när de väl är där, säger Pia Risan.

Reporter Inga Korsbäck

inga.korsback@sr.se