Startskott för storinvestering

För Östhammar betyder kärnavfallshanternigen startskottet för en investering på 20 miljarder kronor. Slutförvaret är ett av de största industriprojekten i Sverige på senare år och jämförs redan med Öresundsbron, och beräknas ge omkring 700 personer jobb under byggtiden.