Landstinget

Vården saknar rutiner för barn med självmordstankar

Barn- och ungdomspsyk i Jönköpings län får nu hård kritik av Socialstyrelsen. Trots att man ska ta hand om barn som mår mycket dåligt, saknas det rutiner för att upptäcka självmordstankar hos barnen.

Lennart Pettersson, byrådirektör på Socialstyrelsen, har gjort granskningen och han ser allvarligt på bristerna:
– I värsta fall kan det ju leda till att patienten begår självdestruktiva handlingar och till och med självmord.

Den här undersökningen har gjorts på länets tre ungdomspsykiatriska kliniker i Jönköping, Eksjö och Värnamo som en del i en nationell granskning om barns och ungdomars psykiska hälsa.

Den visar alltså att många mottagningar saknar skriftliga rutiner för hur man ska vårda och ta om hand en patient som är självmordsbenägen, men det är nu åtgärdat, enligt verksamhetschefen för barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på länssjukhuset Ryhov - Marit Gustavsson.
– Skriftliga rutiner är värdefulla och vi håller på att jobba fram det, men vi har ju haft rutiner även tidigare även om de inte varit skriftliga.

Landstinget har inte heller givit de barn- ungdomspsykiatriska mottagningarna tillräckligt tydliga uppdrag, visar granskningen. Det finns helt enkelt inte svart på vitt vad de ska ägna sig och inte ägna sig åt.