Sydafrika

Jacob Zuma utlovar 500 000 nya jobb

I Sydafrika har landets nye president Jacob Zuma hållit sitt första tal till nationen, där han presenterade riktlinjerna för den nya regeringens framtida arbete. I sitt tal lovade han en halv miljon nya jobb för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen. Han poängterade också att kampen mot fattigdomen måste fortsätta.

Jacob Zumas tal till nationen var visionärt, fullt av löften och med flera drag av försoning.

Men Sydafrika upplever också sin första recession på 17 år och Zumas sa att man måste försöka förhindra att nedgången i ekonomin drabbar de mest sårbara.

Han lovar 500 000 nya jobb före årets slut, men hur och var de ska hittas, gav han inga detaljer om.

Den officiella arbetslösheten är nu 23 procent och omkring 40 procent av sydafrikanerna lever i fattigdom.

Det är kampen mot fattigdomen som är en av grundpelarna för regeringens arbete, slog Jacob Zuma fast. Därför poängterar den nya regeringen vikten av utbildning.

– Till år 2011 är målet att 95 procent av alla barn ska fortsätta skolan efter de grundläggande skolåren, sa Jacob Zuma.

Som ett svar på den pågående krisen inom sjukvården, sa han att sjukhus ska rustas upp och alla ska få rätt till lika vård. Aidstalet ska halveras till 2011.

Kampen mot brottsligheten ska bli mer intensiv och rättssystemet måste fortsätta att vara oberoende, sa Zuma.

Men han sa också att ministrarna kommer att hållas ansvariga på ett annat sätt än tidiagre.

Margareta Svensson, Johannesburg
margareta.svensson@sr.se