بازدید دو زن نماینده ی پارلمان افغانستان از سوئد

دو عضو زن پارلمان افعانستان در این هفته از سوئد دیدن کردند. آنها در این سفر چهارروزه  علاوه بر برخی از مقامات و اعضای پارلمان سوئد، با تعدادای از افغان های مقیم سوئد نیز دیدار و گفتگوکردند. هدف  ازاین سفر، اطلاع رسانی درمورد فعالیت های پارلمانی  این نمایندگان، دست آوردهای آنها و موانع پیش رویشان اعلام شده بود.
در این مورد گزارشی را می شنویم از شکیلا عیدی زاده.

قا نون اساسی افغانستان در تشکیل پارلمان با حد اقل بیست و پنج در صد شرکت زنان تآکید می کند. باوجود آین هم زنان باید دو برابر میارزه   نمایند تا آین بیست و پنج در صد سهمیه را بدست آورند. و از اینکه دموکراسی و عدالت واقعی در پارلمان افغانستا ن راه یابند و پنجاه در صد پست های پارلمان را زنان نصیب شوند، کاریست دشوار، ولی زنان افغانستان برای رسیدن به این هدف مبارزه خواهند کرد.  این گفته های صبرینا ثاقب، نماینده مردم کابل در پارلمان افغانستان، بود در سمیناری که در روز دوشنبه هفته جاری در انستیتوت امور خارجه سویدن در استکهلم دایر شده بود.  کار و مبارزه سیاسی کردن برای زنان در افغانستان آسان نیست ولی این زنان از موانع هراسی ندارند.
افغانستان که یک کشور سنتی ست زنان بیشتر بیسواد و نا آگاه از حقوق انسانی شان بزرگ می شوند. تکرار این روش در نسل ها و سال های طولانی جزی از ساختار جامعه شده است. مگر افغان های روشن به این سنت های اعتنایی ندارند و از میان آنها زن هایی برخاسته اند که امروز در سطح رهبری کشور فعالیت می کنند. ولی چرا زنان سیاستمدار در داخل پارلمان که باید مردان آگاه و خیر اندیش راه یافته باشند به مشکلات روبه رو هستند؟  زنان همیشه جنس دوم شناخته می شوند و پارلمان افغانستان در برخورد خود با زنان مستثنی نیست.
زنان پارلمان افغانستان نه تنها محبوبیت بیشتر نسبت به اعضای مرد این پارلمان در میان مردم افغانستان دارند، بلکه توجه اعضای پارلمان های کشور های غربی را نیز به خود جلب کرده اند. و دلیل آن اینست که سیاستمداران پارلمان های کشور های دیگر تنها با نافذ کردن قوانین و دستورالعمل ها کار می کنند، در حالیکه اعضای پارلمان زن افغانستان بر اضافه تقنین و نظارت، خود را خدمتگذاران اجتماعی مردم می دانند و می خواهند مردم را در ساحات مختلف اجتماعی کمک نمایند.
موانع و مشکلات زنان پارلمان افغانستان زیاد هستند. ولی تبعیض و رد کردن نظریات و پیشنهاد های زن ها با استدلال ها و تفسیر های خود منی از اسلام و خطاب کردن زن ها به کافر این زنان جوان و با انرژی را از تلاش شان برای یک جامعه امن و با مساوات باز نمی دارد.   دست آورد های این زنان در طول چهار سال اخیر شامل ساختن برنامه های تساوی میان زنان و مردان در همه ساختارهای ادارات دولتی، بالا بردن سن ازدواج دختران و نظارت دوباره رئیس جمهور بر قانون احوال شخصیه شیعه یان می باشد.
ازیتا رفعت و صبرینا ثاقب از دولت سویدن می خواهند تا در پهلوی کمک های مالی خود در عرصه های مختلف از کار پارلمان و دولت افغانستان نظارت نماید. به گفته این سیاستمداران جوان عدالت و مساوات در کشوری که قانون حاکم نیست و امنیت وجود ندارد، به آسانی به معامله های شخصی و پولی تبدیل می شوند. به عقیده ازیتا رفعت نظارت کشور های همکار از پروسه انتخابات افغانستان که در ماه اگست دایر می شود، برای شفاف بودن و مردمی بودن این انتخابات حتمی ست.