Tre nämnder kan bli en

Igår, onsdag, beslutade en enig kommunstyrelse i Göteborg att fortsätta den översyn av stadsdelsorganisationen som avbröts för fyra år sedan. Och nu höjs röster för att slå ihop andra kommunala nämnder.

Och nu höjs röster för att slå ihop andra kommunala nämnder.

Socialdemokraten Anneli Hulthén kan tänka sig att park- och naturförvaltningen slås ihop med delar av Gatubolaget för att samla renhållningen under en hatt.

Och byggnadsnämnden, trafiknämnden och fastighetsnämnden kan bli en nämnd.

– Det behöver inte vara någon dramatik i att man ser över stadens organisation. Framför allt på de områden där man känner att man inte har full tillfredsställelse, så jag tycker det är bra att vi gör det, säger Anneli Hulthén.

För fyra-fem år sen utredde kommunen om fastighetsnämnden kunde slås ihop med byggnadsnämnden, men det blev tummen ner. Nu bör man göra om det och plocka in även trafiknämnden, säger Anneli Hulthén, som pekar på att det finns positiva erfarenheter från projektinriktat samarbete mellan nämnderna:

– Jag tror det är en framgångsrik modell och den skulle jag vilja att man prövar mer.

Skulle det kunna innebära att tre nämnder blir en och att man flyttar in i samma hus?

– Ja, att man skulle kunna sitta på samma plats med en ingång, det tycker jag är en otroligt bra idé. Det är ungefär så man har i Oslo idag. Man har en ingång till alla samhällsplaneringsfunktioner, och det skulle underlätta otroligt för folk som kommer.

Anneli Hulthén vill också se om renhållningen i Gatubolaget och park- och naturförvaltningen kan kopplas ihop. Om det sedan går att spara en slant är det ingen nackdel i ett kärvt ekonomiskt läge.

– Det är väl alltid roligt om vi ser att det här ger resurser över framför allt när vi behöver dem. Men det är ju en organisatorisk fråga för att vi ska kunna sköta staden bättre.

Av just besparingsskäl efterlyser borgerliga oppositionspartier sammanslagningar av utbildningsnämnden med vuxenutbildningsnämnden, trafiknämnden med färdtjänstnämnden och lokalförsörjningsnämnden med Medichus.

Från styrande partier finns inga signaler än om att de förslagen är intressanta.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sr.se