Barnmorska i Luleå prickas

En barnmorska i Luleå prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Barnmorskan hade inte dokumenterat att en fosterövervakning visade alarmerande värden inför en högriskförlossning och kontaktade inte läkare.

Barnet avled innan det hann komma ut.

Nämnden kritiserar också sjukhuset för otillfredsställande riktlinjer för när läkare ska tillkallas vid vid avvikande värden.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se