Skyddsombud friades för arbetsolycka

Uppdaterad: 14:00
En fackligt skyddsombud friades i dag vid Umeå tingsrätt. Skyddsombudet åtalades tillsammans med en arbetsledare för en arbetsplatsolycka i augusti 2005 där mannen själv skadades.

Olyckan inträffade vid en grävning för en avloppsledning vid Tegs kyrka i Umeå. Schaktmassor rasade ned över skyddsombudet som arbetade som byggnadsarbetare.

Tillsammans med arbetsgivaren Peabs platschef åtalades mannen för arbetsmiljöbrott. Både skyddsombudet och platschefen friades av tingsrätten.

Det är första gången ett skyddsombud åtalas för en arbetsplatsolycka. Åklagaren Kjell Jannesson menade i sitt åtal att platschefen och skyddsombudet har utsatt arbetarna för stora risker.

Skyddsombudet fanns på platsen och märkte att markförhållandena ändrades menar åklagaren. De båda har varit oaktsamma, men inte grovt oaktsamma vilket en fällande dom skulle ha krävt, enligt tingsrätten.

Både LO och arbetsgivaren Peab har kritiserat åtalet.

– Ansvaret för arbetsmiljön vilar fullt och fast på arbetsgivaren. Det finns ingen som helst anledning att åtala ett skyddsombud, sa LO:s vice ordförande, Ulla Lindqvist, när rättegången inleddes i mitten på maj.

Arbetsgivaren Peab har uttryckt oro för var en fällande dom kan innebära för rekryteringen av skyddsombud.

– Skyddsombuden har en mycket viktig funktion i vår organisation och i vårt arbetsmiljöarbete. Vid en fällande dom blir det betydligt svårare att rekrytera nya skyddsombud ur vår organisation, sa Peabs arbetschef i Västerbotten, Anton Linder till Sveriges Radio.

Även om de båda nu frias pekar kammaråklagare Kjell Jannesson på att tingsrätten skriver i domen att lagtextens ordalydelse inte utesluter att ett skyddsombud kan hållas staffrättsligt ansvarig.

– Den här tingsrätten har ansett att det finns ett straffrättsligt ansvar vilket kan göra att andra åklagare som håller på med arbetsmiljöbrott när det blir en liknanade händelse faktiskt också kan åtala ett skyddsombud som gör sig skyldig till något liknande, säger han.

Hanna Birath
hanna.birath@sr.se

Anna Burén, Umeå
anna.buren@sr.se

Agneta Johansson, Umeå

agneta.johansson@sr.se