Örnsköldsvik

Jämställdhet på lokal nivå

Örnsköldsviks kommun ska underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på regional nivå, det har kommunstyrelsen beslutat.

När undertecknandet skall ske bestäms av om och när de ekonomiska resurserna finns.