Västernorrland

Hög skaderisk för tjejer

Unga fotbollstjejer löper fyra gånger så hög risk att drabbas av allvarliga knäskador jämfört med killar i samma ålder.

En utbildning har dragit igång i Ångermanland där fotbollsledare utbildas i att motverka den här  skadebilden. Sju olika övningar har tagits fram.