Skyddsombud frias från olycksansvar

Det blev friande dom för det skyddsombud som åtalats för arbetsmiljöbrott efter en rasolycka på sin arbetsplats i Umeå. Nu på förmiddagen kom tingsrättens dom i den uppmärksammade rättegången. Också den platschef som åtalades frias.

När åtalet kom väckte det starka reaktioner från LO, som anser att arbetsmiljön helt och hållet är arbetsgivarens ansvar och att det skulle bli svårt att få någon att ställa upp som skyddsombud om man riskerar åtal.

Ett skyddsombud ska företräda arbetstagarna, får till exempel delta när företaget planerar arbetslokaler, kan ställa krav på anpassningar och har befogenhet att stoppa arbetet vid omedelbar eller allvarlig fara för arbetstagares liv.

Vid olyckan i Umeå skadades skyddsombudet själv lindrigt. Men åklagare Kjell Jannesson ansåg att skyddsombudet borde ha insett riskerna för ras och stoppat arbetet. Enligt åtalet utsatte han av oaktsamhet den andra arbetaren som var med vid tillfället för livsfara eller fara för svår kroppskada.

Reportrar Agneta Johansson
och Peter Öberg