Stort underskott i Kungsbacka

Kungsbacka kommun räknar nu med ett ekonomiskt underskott på 105 miljoner kronor när det här året är slut. Det visar den helårsprognos som bygger på årets fyra första månader.

Därmed räknar man nu med ett större underskott än de 60 miljoner kronor som det talades om i februari.

Skälet är framför allt att det sedan dess kommit nya uppgifter om hur mycket skatteintäkter som Kungsbacka väntas förlora i år.

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade i veckan att skjuta till 9 miljoner kronor extra till individ- och familjeomsorgen, för att den ska klara utgifterna för försörjningsstöd, alltså socialbidrag.

Likaså får Nämnden för service 6 miljoner kronor extra för att klara stigande matpriser.