Skåne

Vinodlare uppvaktar regeringen

De svenska vinodlarna vill sälja sitt vin på sina egna gårdar. Därför uppvaktar de folkhälsominister Maria Larsson (KD) i morgon fredag för att lämna sitt remissyttrande om en ny alkohollag.

-- Vi lever ju på att ta emot besökare, säger Ronny Persson, vinodlare i Åhus och ledamot i Föreningen Svenska vinodlare. Vi har ett tillfälligt utskänkningstillstånd och kan låta besökarna smaka av vårt vin. Men de kan inte köpa en flaska med sig hem.

I dag kan en svensk vinodlare sälja sitt vin endast via systembolaget eller restauranger.

I Alkohollagsutredningens slutbetänkande tidigare i år står det att försäljning av starköl, vin och sprit direkt från tillverkaren inte bör tillåtas då det inte är förenligt med Systembolagets monopolställning.

Vinodlarna lämnar i morgon över 10 000 namnunderskrifter till folkhälsoministern där de framför sina krav på undantag från monopolet.