Skåne

Glesbygd kan mista kollektivtrafik

Delar av den skånska kollektivtrafiken riskerar att försvinna om regeringens utredning om ny kollektivtrafiklag går igenom. Det hävdar Skånetrafikens trafikdirektör Magnus Hedin.

Tanken är att privata aktörer själva ska driva linjetrafik utan stöd och bidrag. Det leder enligt Magnus Hedin till att glesbygdslinjerna försvinner.
– Ta till exempel linjen Höganäs – Helsingborg. Där har vi en hög kostnadstäckning och vi tar pengar därifrån och puttar in till trafik på Österlen eller så där kostnadstäckningen bara är 30 procent.

Det är få sträckor, drygt en tiondel, som skulle kunna drivas helt utan stöd. De linjerna använder Skånetrafiken idag för att finansiera sträckor som inte är lönsamma men som anses nödvändiga.

Regeringens utredare, Ulf Lundin, presenterade nyligen sitt delbetänkande om den nya kollektivtrafiklagen. Tanken är att resebolagen själva ska driva de linjer som är lönsamma och sedan få ett bidrag för olönsamma men "nödvändiga" linjer.

Fler bolag ska kunna konkurrera på en sträcka. Men Magnus Hedin tror att alla dessa olika bolag kommer att leda till att det blir väldigt rörigt att byta mellan olika tåg och bussar för resenären.