Ekots granskning av Fryshuset

Fryshusets projekt, Lugna gatan, har fått flera miljonavtal med kommunala företag, utan att behöva konkurrera med andra företag. Ett av avtalen slöts med Storstockholms Lokaltrafik, SL. Men efter Ekots rapportering backar SL, och tänker göra en vanlig upphandling av tjänsten nästa år.