Elmehagen beviljas inte ansvarsfrihet

AMF Pensions styrelse beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, det beslutades vid bolagsstämman som avslutades för ett par timmar sen. Däremot beviljas inte förre vd:n Christer Elmehagen ansvarsfrihet. Båda ägarna Svenskt Näringsliv och LO var eniga om beslutet.

– Bolagstämman ansåg att Christer Elmehagen inte hade agerat i bolagets intresse. Han hade utnyttjat sin position som vd att flytta sina pensionspengar, något som inte andra pensionstagare haft möjlighet till, säger Kjell Ahlberg, kanslichef på LO.

Vad får det för konsekvenser att han inte får ansvarsfrihet?

– Konsekvenserna hanteras ju av bolaget, och det har bolagsstämman inte tagit ställning till, utan det finns ju en process där.

Vad kan du berätta om den processen?

– Ingenting, i och med att den inte har diskuterats på bolagsstämman.

Varför beviljade styrelsen ansvarsfrihet?

– Under verksamhetsåret under 2008 som var föremål för den här bolagsstämman fanns ingenting som kunde påverka det beslutet. Det som har tagits upp i medierna är sådant som har hanterats tidigare, säger Kjell Ahlberg, kanslichef på LO.

Ägarna och Elmehagen förhandlar just nu om huruvida han ska betala tillbaka pengar efter att ha flyttat sitt pensionskapital strax innan vårens återtag. Men förhandlingarna väntas inte bli klara förrän efter sommaren.

Cecilia Khavar
cecilia.khavar@sr.se