Trollhättan

Ariane-projektet räddas

Volvo Aeros rymdverksamhet i Trollhättan är räddad. Regeringen har beslutat att Sverige ska fortsätta att delta i de europeiska bärraketprogrammen. Det innebär också att jobben för de cirka 150 anställda är räddade.

Ända sedan förra året har hotet vilat tungt över Volvo Aeros rymdverksamhet i Trollhättan, men i dag kom alltså beskedet att regeringen vill fortsätta att finansiera det så kallade Arianeprogrammet.

Det betyder att Volvo Aero kan fortsätta att tillverka och leverera turbiner och munstycken för serieproduktion av raketer.

Under den långa tiden av ovisshet har man gått på tomgång och dragit ner en del verksamheter i väntan på ett beslut, men nu blir mycket jobb för de etthundrafemtio anställda, vars jobb har varit i farozonen. Det säger Ulf Palmnäs, som är ansvarig för strategi och affärsutveckling på Volvo Aero.

Det här innebär att vi har en ganska bråd tid framför oss med att komma i gång, säger han.

Av hela Volvo Aeros verksamhet utgör Arianeprojektet en mycket liten del, bara tre procent. Men arbetet de gör har mycket stor betydelse, säger Ulf Palmnäs. Att komma till rymden är väldigt svårt. Det driver fram ganska extrema lösningar.

En raket som står på startplattan väger runt 750 ton. Det är bara en till en och en halv procent av det som ska upp i rymden, resten är sådant som ska hjälpa raketen att komma upp.

– Den kunskapen, om just lättviktskonstruktion, den använder vi framförallt på den civila men även den militära sidan, säger Ulf Palmnäs.

Enligt ett separat pressmeddelande från näringsdepartementet omfattar regeringens satsning 25,5 miljoner euro, motsvarande cirka 275 miljoner kronor, fram till 2011.

Susanne Nobel
susanne.nobel@sr.se
0522-67 00 24