LÄNET

Kris på kandidater inför kyrkovalet

Det saknas kandidater inför kyrkovalet i höst i fyra av svenska kyrkans församlingar i länet. Det gäller Hedebygden, Rätan-Klövsjö, Tännäs-Ljusnedal och Bodum.

I Hedebygden och Rätan-Klövsjö saknas helt kandidater. I Tännäs-Ljusnedal och Bodum är de inte tillräckligt många.

" - Om inga kandidater anmäler sig innan den 15 juni så kan inte församlingarna leva vidare. Det säger Katarina Ångström, valansvarig på Härnösands stift.