Samtalet med Kerstin Ekdahl

”Vi  människor vill så gärna att alla ska vara glada”

Vad händer efter varslen?
Församlingspedagog  Kerstin Ekdahl tillbringar hälften av sin tjänst på Volvos stora fabrik Torslanda i Göteborg. I snart elva år har hon jobbat med att stötta de anställda som behöver ett lyssnande öra när livet är svårt.
De flesta på fabriken vet vem Kerstin är, hon är ”hon från kyrkan”.
Sen krisen och varslen kom är stämningen dämpad på Volvo. Kerstin finns till hands för de som sagts upp, de som jobbar kvar och de som fattar de tunga besluten.

Ett samtal om vår rädsla för varandras gråt, och om varför vi inte ska trösta bort smärtan för tidigt. Och om att vi ska våga vara ledsna, både ensamma och tillsammans med andra.

Ett program av Karin Forsmark i Tendens temavecka: Varslad.