Skåne

Bevattning hotar djurlivet

Nu inför Länsstyrelsen bevattningsbegränsningar i Skåne. Vattennivåerna i åar och bäckar är så låg att det finns stor risk för skador på fisk och övrigt djurliv, och värst är det i de östra delarna av länet. Den som har tillstånd av miljödomstolen kan ändå få ta ut vatten ur vattendragen.

Även grundvattennivån är mycket under det normala i stora delar av Skåne.
- Länsstyrelsen bedömer därför att bevattningsuttag inte bör ske utan tillstånd från miljödomstol, säger Kristian Wennberg, chef för Fiske- och vattenvårdsenheten.

Den som trots det tar från vattendragen utan tillstånd måste bevisa att ingen skada skett vid en eventuell anmälan. Detta gäller både uttag av vatten från åar, bäckar och grundvatten.