Fyratusen namn för kolonilotter

Idag överlämnas omkring 4000 namnunderskrifter till kommunalrådet Hans Klintbom i protest mot planerna att göra kolonilottsområdet Talludden till bostadsmark.
Hans Klintbom är imponerad av det stora folkliga engagemanget, men tycker samtidigt att det är ett problem att hitta mark för bostäder i Visby.