Tydligare krav på flyktingmottagande S-krav i Kungälv

Färre flyktingar kommer att tas emot i Kungälv. Det blir troligen följden om Socialdemokraterna i kommunen får igenom en motion om nya riktlinjer för flyktingmottagandet.

Socialdemokraterna vill att 75 procent av de som kommer till Kungälv ska vara självförsörjande inom två år, genom tillgång till bostad, arbete, praktik och studier. Dessutom ska kraven på de nyanlända bli tydligare.

Tidigare har Kungälv tagit emot 50 flyktingar om året, men de kommer att bli färre tror Miguel Odhner som är Socialdemokratiskt kommunalråd i Kungälv.

– Det kan innebära att vi tar emot ett 20-tal färre än vad vi har gjort tidigare. Vi ska ta emot dem som vi kan ge en bostad och kvalitet i introduktionen.

Vilka kommuner som ska ta emot de flyktingar Kungälv säger nej till vet inte Miguel Odhner, men han betonar att alla måste hjälpa till.

– Det är ytterst en fråga för staten och migrationsverket. Idag finns många kommuner som inte tar något ansvar och jag menar att man ska dela på det.

De nya riktlinjerna som Socialdemokraterna föreslår innebär att tillgången på bostäder ska styra hur många flyktingar kommunen tar emot - man menar att en egen bostad är en förutsättning för att komma in i samhället. Dessutom anser man att kommunen bör ställa upp med fler praktikplatser för nyanlända, för att de snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Men Socialdemokraterna vill också ställa tydligare krav på flyktingar som kommer till kommunen, när det gäller kunskapsnivå och närvaro vid undervisning och praktik.

– Vi måste ställa krav på dem som kommer till vårt land när vi sätter upp mål. Det handlar inte om hårdare tag utan om tydligare tag. Vi har fått kritik från våra egna revisorer för att vi valde att ta emot flyktingar utan att sätta upp ordentliga mål för det. Då blir det ju dubbelfel när man dessutom får en ekonomisk kris på halsen. Man måste vara tydlig man vad man vill uppnå för att få ut människor i jobb så fort som möjligt.

Anders Holmensköld är Moderat och kommunstyrelsens ordförande i Kungälv. Han är kritisk till Socialdemokraternas förslag.

– Jag tycker inte att man kan villkora humanitär hjälp på det sättet. Däremot finns det jättemycket att göra på integrationsområdet, men det är fel väg att säga att vi minskar våra ambitioner med flyktingmottagandet, för ambitionen har med ett faktiskt lidande hos människor att göra.